Wersja polska About firm Über die Firma Présentation de la société POLERS Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

Mycie i czyszczenie elewacji środkami chemicznymi

i maszynami wysokociśnieniowymi


Nasze usługi w zakresie odnowy elewacji, fasad to hydrofobizacja, impregnacja, renowacja, czyszczenie mycie elewacji.

Zabiegi czyszczenia elewacji połączone z hydrofobizacją dają możliwość "oddychania" czyszczonego materiału (cegła, klinkier, piaskowiec) z jednoczesnym zabezpieczeniem przed wnikaniem wszelkich zanieczyszczeń oraz wilgoci.


USŁUGI W ZAKRESIE CZYSZCZENIA ELEWACJI,
(IMPREGNACJA, HYDROFOBIZACJA, RENOWACJA ELEWACJI I FASAD)
WYKONUJEMY WG. TECHNOLOGII REMMERS.


hydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasadhydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasad

UPROSZCZONY SCHEMAT WYKONANIA USŁUGI

Etap I
Dezynfekcja powierzchni przeznaczonych do renowacji
przy użyciu środka usuwającego z powierzchni elewacji mikroorganizmy takie jak: bakterie, glony, grzyby, porosty. Środek nanosi się natryskiem lub pędzlem, po ok. 1 godzinie spłukuje się wodą pod ciśnieniem.

Etap II
Czyszczenie powierzchni przeznaczonych do renowacji
użyty preparat w kontakcie z powierzchnią czyszczoną ulega rozkładowi z wydzieleniem wolnego kwasu fluorowego będącego właściwym środkiem czyszczącym. Warstwę pasty nanosi się na elewację pędzlem. Po ok. 5- 10 min. spłukuję się gorącą wodą pod ciśnieniem. Cykl powtarza się do całkowitego usunięcia nawarstwionych zabrudzeń. W przypadku uporczywych zabrudzeń (zgorzeli) wykonuje się kompresy, które po zabezpieczeniu przed wysychaniem pozostawia się na 24 godz. i ponownie spłukuje gorącą wodą pod ciśnieniem.

Etap III
Uzupełnienie ubytków w cegle kitami
z zastosowaniem zaprawy podkładowa o charakterze czysto mineralnym, wolna od naprężeń i zaprawy wybarwionej w masie na kolor materiału uzupełnianego do odtworzenia zewnętrznej powierzchni cegły. Dostępna w 2 kolorach lub w indywidualnie dobranym kolorze.

impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja elewacji,impregnacja elewacji, fasadEtap IV
Spoinowane doczyszczonej elewacji z cegły klinkierowej
wg. potrzeb - tradycyjną zaprawą do fugowania zawierającą tras i wapień, zaprawą do fugowania barwioną w masie lub zaprawą do spoinowania złożoną z emulsji z żywicy epoksydowej w wodzie /materiał elastyczny/

Etap V
Scalanie kolorystyczne napraw, maskowanie przebarwień i plam farbą do malowania elewacji będącą wodną emulsją żywicy silikonowej i mineralnych pigmentów tlenkowych zmieszana z mikroemulsją silikonową. Otrzymana powłoka barwna ma charakter półprzeźroczysty laserunkowy, a stopień krycia zależy od wzajemnych proporcji obydwu składników.

Etap VI (opcjonalnie)
hydrofobizacja, impregnacja elewacji i fasad.
Hydrofobizacja ograniczająca wnikanie wody opadowej, bez zmiany otwartości dyfuzyjnej impregnowanego materiału roztworem małocząsteczkowych pochodnych silanu w rozpuszczalnikach organicznych o wysokiej odporności na alkalia; zalecany do hydrofobizacji elementów wykonanych z cegły.

Czyszczenie jest ekologiczne, nadaje się do mycia obiektów zabytkowych, sakralnych i o dużej delikatności ingerencji i jest wykonane z zachowaniem ogólnych zasad prac prowadzonych przy obiektach o charakterze zabytkowym.


Do wykonania prac renowacyjnych na całej powierzchni potrzebne jest rusztowanie umożliwiające dostęp do każdego elementu elewacji.

hydrofobizacja, impregnacja elewacji, fasad


Na Państwa życzenie wykonamy bezpłatnie próbę czyszczenia elewacji wraz z zabezpieczeniem na wybranym fragmencie elewacji.

Poniżej zdjęcia przedstawiające czyszczenie elewacji granitowej na budynku w Strzegomiu w sierpniu 2001 roku.

czyszczenie elewacji

hydrofobizacja, impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja, impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja, impregnacja elewacji, fasad

hydrofobizacja, impregnacja elewacji, fasad

Renowacja, hydrofobizacja, impregnacja, mycie i czyszczenie elewacji i fasad.


PHU Polers A.Kaczmarek S.J. s.-ka i Polers S.J. K.Makowiec i s-ka. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i informacje zawarte w niniejszej witrynie oraz za treści i zawartość stron internetowych, do których użytkownicy mogliby zostać przekierowani za pośrednictwem tej witryny. Spółki Polers zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w treści i zawartości niniejszych stron. Każde bezprawne wykorzystanie zdjęć, materiałów pobranych z tej strony stanowi pogwałcenie praw autorskich i upoważnia spółki Polers do dochodzenia swoich racji, włącznie z drogą sądową.