Wersja polska About firm Über die Firma Présentation de la société POLERS Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

POSADZKI - STAWIANE IM WYMAGANIA

Wymagania wobec nowoczesnych posadzek przemysłowych wzrastają wskutek ciągle wzrastających wymogów wobec wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. W istocie dla spełnienia tego rodzaju wymogów które sięgają granicy tego co możliwe, rozwiązaniem jest budowa zespolonych w różny sposób zoptymalizowanych zestawów o różnym składzie w odpowiednim i pewnym pod względem wykonania nakładaniu warstw.

Wysokie wymagania jakościowe ujęte są w różnych opracowaniach standaryzujących i regulujących:
 • odporność na ścieranie
 • płaskość (DIN 18202)
 • odporność na chemikalia
 • odporność na ślizganie
 • ochrona wód
 • zdolność odprowadzania ładunków elektrycznych
 • wymagania ogólne (wymagana jest posadzka szczelna dla cieczy, nie pyląca się, powinna być łatwa w czyszczeniu i estetyczna).

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  Żadne podłoże pod powłokę / posadzkę nie jest tak dobre, aby nie mogło być jeszcze polepszone przez obróbkę wstępną. Im bardziej kosztowny jest zestaw powłokowy przewidziany do nałożenia i im wyższe obciążenia, których należy się spodziewać, tym bardziej intensywnie należy przygotować podłoże.

  DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA STOSUJEMY RÓŻNE URZĄDZENIA I METODY:

 • Czyszczenie wodą pod ciśnieniem
  Frezowanie betonu
   
  posadzki przemysłowe
  Czyszczenie przez opalanie
  Czyszczenie kulkami stalowymi pod ciśnieniem
   
  Szlifowanie i szczotkowanie
  Piaskowanie
   
  KONSERWACJA I NAPRAWY STARYCH POSADZEK
  Posadzka może spełniać swoje zadanie ochrony podłoży betonowych tylko wtedy, gdy grunty i powłoki mocno zakotwiczą się w strukturze podłoża. W przypadku starych posadzek ukazują się następujące typowe obrazy uszkodzeń:

 • konserwacja posadzek
  Wytrzymałość powierzchni
  Nierówności posadzki
   
  konserwacja posadzek
  Puste miejsca
  Wyżłobienia od kół jezdnych
   
  konserwacja posadzek
  Pobieranie próbek
  Wilgotność podłoża
   
  WYBÓR WARSTWY ODPORNEJ NA ŚCIERANIE
  Wybór systemu ochronnego dla nowych posadzek lub ich konserwacji zależy od obciążeń.
  Wybór systemu następuje według stopni obciążenia i uszkodzenia.

  POWŁOKI CIENKOWARSTWOWE, LAKIEROWANE
  Polakierowana podłoga łatwa do utrzymania w czystości i estetyczna.
  Pokrywanie cienkowarstwowe tworzy pozbawioną porów i szczelną dla cieczy warstwę, a materiał nakładany jest w dwóch lub trzech operacjach.
  Wskutek nierozerwalnego, mocnego zespolenia z gruntem ta warstwa odporna na ścieranie jest głęboko i mocno zakotwiczona w strukturze kapilarnej podłoża. Chroni ona później podłoże przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi i umożliwia nadanie barwno - dekoracyjnego charakteru w czasie jednej operacji nakładania.  POWŁOKI I POSADZKI ŻYWICZNE BEZROZPUSZCZALNIKOWE
  Posadzka uniwersalna do wielu dziedzin, o połysku jedwabistym lub matowa ze strukturą powierzchni.

 • posadzki żywiczne

  Gdy hale targowe, magazynowe, laboratoria i zakłady przemysłowe w czasie weekendu otrzymują błyszczącą i łatwą w utrzymaniu czystości podłogę, wówczas będziecie to zawdzięczać specjalnemu , dwuskładnikowemu, barwnemu spoiwu epoksydowemu, które z dodatkiem wyprażonego piasku kwarcowego daje doskonałą, rozlewną zaprawę.
  Samorozlewny materiał pokrywa podłoże jednorodną, zabarwioną na wskroś, pozbawioną porów warstwą, która wskutek swej właściwości tworzenia powłoki twardej ale ciągliwej daje posadzkę o wysokiej odporności na ścieranie (na życzenie również z powierzchnią antypoślizgową).

  POWŁOKI ŻYWICZNE BEZROZPUSZCALNIKOWE I POSADZKI SYNTETYCZNE
  Gdy podłogi w przemyśle mają spełnić wiele funkcji, być łatwymi w utrzymaniu, czystości oraz gdy mają być zawsze estetyczne...
  W przypadku obciążeń średniociężkich do ciężkich i przy specjalnych wymaganiach konieczne są grubowarstwowe pokrycia epoksydowe. Dają one wiele możliwości ich kształtowania.
  posadzki żywiczne


  Trzy wyroby pokrywające wszystkie dające się pomyśleć wymagania i zastosowania:

 • bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoce odporna na chemikalia powłoka na bazie specjalnej kompozycji epoksydowo - poliaminowej;

  ZASTOSOWANIA:
  Z powodu wysokiej odporności na chemikalia pomieszczenia w wytwórniach chemicznych, laboratoriach, lakierniach, magazynach chemików;

 • powłoka grubowarstwowa epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, pigmentowa, samorozlewna, dwuskładnikowa o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych. Wysoka odporność na ścieranie i czynniki chemiczne;

  ZASTOSOWANIA:
  Pokrycia podług średnio i mocno obciążonych jak np. w warsztatach, laboratoriach, zakładach wytwórczych oraz w pomieszczeniach wystawienniczych;
  spoiwo epoksydowe rozpuszczalnikowe, dwuskładnikow, pigmentowane, o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych. Do wykonania posadzek dekoracyjnych narażonych na średnio-ciężkie obciążenia. Odporne na sole do zwalczania gołoledzi, oleje i smary oraz liczne rozcieńczone kwasy i zasady.

 • ZASTOSOWANIA:
  Barwne powłoki lakierowane i pokrycia cienkowarstwowe.


  POSADZKI LANE SAMOROZLEWNE
  Gdy chodzi o szczególnie twardą i wysokiej jakości posadzkę.
  W niektórych branżach wymaga się od posadzki więcej niż tylko dobrej warstwy odpornej na ścieranie. Zakłady naprawcze samochodów ciężarowych, zakłady produkcyjne, rzeźnie, zakłady chemiczne, itp. wymagają szczególnie odpornych na ścieranie wykładzin podłóg, wykładzin odpornych na chemikalia i szczelność na ciecze.
  Tym wymaganiom mogą sprostać posadzki o najwyższej jakości.
  Wysoka wytrzymałość na wodę morską, sole, oleje i smary, liczne kwasy i zasady o wysokim stężeniu.

  posadzki


  POSADZKI ANTYSTATYCZNE
  Poprzez niewielką oporność w stosunku do ziemi powinno się zapobiegać niebezpieczeństwu niedopuszczanie dużego naładowania osób lub przedmiotów ładunkami elektrostatycznymi:
 • w pomieszczeniach, w których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe gazów;
 • w pomieszczeniach, w których istnieją pyły grożące wybuchem (np. młyny)
 • wszędzie tam, gdzie systemy informatyczne gromadzą dane, sterują, mierzą i regulują, już ułamki miliampera mogą zniszczyć nośniki informacji.
  Posadzka antystatyczna jest gładka, łatwa w utrzymaniu czystości i piękna. W przypadku powierzchni w pomieszczeniach roboczych o podwyższonym zagrożeniu poślizgiem można wykonać powłokę antypoślizgową.

  posadzki antystatyczne
  Wyrwy i powierzchnie podlegające wyrównaniu po zagruntowaniu zalewa się "świeże na świeżo" zaprawą.
   
  posadzki antystatyczne
  Samoprzylepna taśma miedziana w rastrze 5 x x5 metrów. Wyrównanie potencjałów przez punkty podłączenia przewodów uziemiających.
   
  posadzki antystatyczne
  Po naniesieniu międzywarstwy odprowadzającej ładunki elektryczne (czarna) wylewa się barwną powłokę nawierzchniową.
   
  posadzki antystatyczne
   

  POSADZKI PRZECIWPOŚLIZGOWE
  Częstość i stopień obrażeń podczas wypadków związanych z poślizgnięciem przeważnie są niedocenione. W określonych pomieszczeniach i rejonach wskutek obchodzenia się z substancjami zwiększającymi niebezpieczeństwo poślizgu jak np. smar, olej, woda, środki spożywcze, resztki jedzenia, kurz, mąka, odpady roślinne, istnieje niebezpieczeństwo poślizgu, które może być wyeliminowane przez zastosowanie posadzek przeciwpoślizgowych.
  Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się ocenia się według następujących kryteriów:
 • rodzaj i właściwości substancji powodującej poślizgnięcie się
 • przeciętny stopień zanieczyszczenia podłogi przez te substancje
 • inne warunki technologiczne, budowlane i organizacyjne

  posadzki przeciwpoślizgowe


  POWŁOKI ECC
  Szybkie i pewne powlekanie wilgotnych podłoży przy posadzkach nowo-układanych i remontowanych
  System ECC jest systemem powłokowym bezrozpuszczalnikowym dla samorozlewnych warstw wyrównawczych pod warstwy ścieralne.
  Możliwość zastosowań:
 • w przypadku wilgoci
 • przy szybkim powlekaniu świeżych powierzchni pokrytych materiałem o spoiwie cementowym
 • warstwa wyrównawcza pod powłoki
  Wilgoć pod powłokami syntetycznymi ze względu na osmozę powoduje tworzenie się pęcherzy a przez to prowadzi do zniszczenia powierzchni. Zapobiega się temu stosując system ECC, przez kombinację zapraw o spoiwie cementowym z żywicą epoksydową jako spoiwem wtórnym.
  Ten wygodny do stosowania na budowie składnik do wytwarzania nowoczesnych i ekonomicznych warstw odpornych na ścieranie, również przy wilgotnych podłożach, jest prawdziwą nowością w technice pokryć podłóg.

  posadzki przeciwpoślizgowe


  POWŁOKI OCHRONNE DLA POMIESZCZEŃ GDZIE STOSUJE SIĘ I PRZECHOWUJE OLEJE
  Ekologiczna powłoka lakierowana do powierzchni ścian i podłóg, na bazie żywic akrylowych
  Wymagania sformułowane dla budowy i zasad kontroli wanien i misek do przechwytywania olejów opałowych, olejów transformatorowych i paliwa dieslowskiego spełniane są wskutek zastosowania pokryć z lakieru.
  Stosowane również na ściany i posadzki wewnątrz i zewnątrz, z betonu, jastrychu(cementowego, anhydrytowego, ksylolitowego), jastrychu z asfaltu lanego starych powłok (bez zmiękczaczy). Tylko do lekkich obciążeń mechanicznych.
  Bardzo dobre wyniki w pracy z tymi powłokami, które dają się łatwo nakładać i są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego pozwalają zalecać je do wielu innych dziedzin zastosowań, gdzie wymaga się barwnych, elastycznych, wodoodpornych i olejoodpornych powierzchni.

  powłoki


  JASTRYCH Z ŻYWIC REAKTYWNYCH
  Mocna, uniwersalna posadzka - grubość 5 do 15 mm !!!
  Syntetyczny jastrych jest alternatywnym środkiem ochrony podłoża dla bardzo ciężkich obciążeń, przy często technicznych wymaganiach. Przede wszystkim w zakładach produkcyjnych przemysłu ciężkiego stawia się wysokie wymagania mechanicznej obciążalności podłoża, gdyż duże ciężary i wózki widłowe powodują duże obciążenia punktowe. Rozłożenie obciążenia na większą powierzchnię podłoża umożliwia to jastrych syntetyczny o dużej grubości warstwy. Obciążenia punktowe są tak równomierne rozkładane na podłoże, za pośrednictwem jastrycha, że już beton o klasie wytrzymałości B 25, ulepszony w ten sposób, wytrzymuje te obciążenia.
  Dotyczy to obciążeń naciskowych i zginających połączonych z rozciąganiem jak również obciążeń wynikających z przesuwania ciężarów lub uderzeń, również przy równoczesnym oddziaływaniu wody, olejów, materiałów pędnych i chemikaliów.
  Zastosowanie barwnych piasków lub past barwiących pozwala na stworzenie powierzchni o charakterze dekoracyjnym, które przypominają drobnoziarniste lastrico.
  Zastosowana w przemyśle środków spożywczych i używek, halach montażowych przemysłu samochodowego i ciężkiego, fabrykach maszyn, rampach przeładunkowych, lądowiskach, powierzchniach po których jeżdżą pojazdy gąsienicowe (czołgi), w mleczarniach, browarach, piekarniach.
  KOLORYSTYKA POSADZEK - wg palety kolorów RAL
  Możliwość zastosowania również kolorowego piasku kwarcowego, dowolnych form graficznych...


 • PHU Polers A.Kaczmarek S.J. s.-ka i Polers S.J. K.Makowiec i s-ka. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i informacje zawarte w niniejszej witrynie oraz za treści i zawartość stron internetowych, do których użytkownicy mogliby zostać przekierowani za pośrednictwem tej witryny. Spółki Polers zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w treści i zawartości niniejszych stron. Każde bezprawne wykorzystanie zdjęć, materiałów pobranych z tej strony stanowi pogwałcenie praw autorskich i upoważnia spółki Polers do dochodzenia swoich racji, włącznie z drogą sądową.